Benedek pápa az időskor szépségéről

2012.11.13 13:39

 

A Szentatya november 12-én, hétfőn 11 órakor látogatást tett a római Gianicolo-dombon lévő Viva gli anziani (Éljenek az idősek) idősek otthonban, amelyet a Sant’Egidio közösség működtet.

Az eseményre a tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évealkalmából került sor. XVI. Benedek pápa egy órát töltött az intézményben, amelynek során meglátogatta a kis lakásokat, teázott egy ott lakó idős asszonnyal.

A látogatás végén Marco Impagliazzo, a Sant’Egidio közösség elnöke köszöntötte a Szentatyát. Beszélt arról az egyetemes testvériségről, barátságról, amely népeket és generációkat köt össze. Amikor a közösség tagjai barátságot kötnek az idősekkel, mindannyiuk élete megváltozik: az idősek újra remélnek, a fiatalok pedig álmodnak a jövőről.

Egy 91 éves idős asszony, Enrichetta arról beszélt a pápának, mekkora erőt, bátorságot ad neki a fiatalokkal való barátság. Már nincs egyedül a nehézségeivel, korából adódó gondjaival, magányával, hanem körülveszi a sok ember, a barátság.

XVI. Benedek ezt követően beszédet intézett az otthon lakóihoz. Köszöntötte Marco Impagliazzót, a közösség elnökét; Andrea Riccardit, a Szent Egyed Közösség alapítóját; Matteo Zuppi főpásztort, Róma történelmi belvárosának segédpüspökét és Vincenzo Paglia érseket, a Család Pápai Tanácsának elnökét.

„Mint Róma püspöke, és mint a kortársait meglátogató idős ember jöttem el közétek” – kezdte beszédét a pápa. Mély meggyőződésének hangot adva elmondta, hogy nagyon szép időskorúnak lenni. Az emberi élet minden korszakában fel kell tudni fedezni az Úr jelenlétét és áldását és mindazt a gazdagságot, ami ezzel jár. Benedek pápa hangsúlyozta: sohasem szabad a szomorúság börtönébe zárkózni. Az időseknek ugyanis megadatott a hosszú élet ajándéka. Ebben a korban is jó élni még a korlátolt körülmények ellenére is. A Szentatya arra buzdította a jelenlévőket, hogy arcukon mindig tükröződjön Isten irántuk érzett szeretetének öröme.

A Bibliában a hosszú élettartam Isten áldását jelenti, olyan ajándék, amelyet értékelni kell és értékké kell tenni. A profitorientált társadalom ezt nem mindig látja így, nem tartja produktívnak az időseket, akik kirekesztve, magányosan élnek. A családoktól az intézményekig mindenki részéről nagyobb elköteleződés szükséges annak érdekében, hogy az idősek saját otthonaikban tudjanak élni – hangoztatta a XVI. Benedek. Ugyanis az életbölcsesség, amelynek hordozói, a társadalom gazdagságához járul hozzá. A társadalom az alapján is értékelhető, hogy hogyan bánik az idősekkel és a közéletben milyen helyet biztosít nekik. Aki az időseket támogatja, az életet támogatja, aki befogadja őket, az életet fogadja be – figyelmeztetett a pápa.

Ezt követően kitért a Szent Egyed Közösség munkájára, amellyel az időseket támogatja különböző kezdeményezéseivel, segíti őket otthonaikban maradni, látogatja őket idősotthonokban, illetve saját házakat is tart fenn, ahol mindenki otthon érezheti magát, ahol a szeretet ingyenessége uralkodik. Aki segít, és akit segítenek, egy családot alkotnak, amelyben az éltető erő a szeretet.

Hangsúlyozta: amikor az élet törékennyé válik, attól még nem veszít méltóságából és értékéből. Az emberi fejlődés és nevelés sem igazi akkor, ha nem jön létre termékeny kapcsolat az idősekkel. Az idős emberek élete nyitott könyvként szolgál, amelyben a fiatalok értékes tanácsokra lelhetnek életük során – magyarázta a Szentatya.

Benedek pápa, beszéde végén, arra buzdította az idősek otthonának lakóit, hogy sose bátortalanodjanak el, ugyanis nagy gazdagságot jelentenek a társadalomnak. Ugyanakkor ez az életkor az Istennel való kapcsolat elmélyítésére is szolgál. Csodálatos példa erre Boldog II. János Pál pápa tanúságtétele. „Imádkozzatok az Egyházért, a pápáért, a világ békéjéért, a szegényekért annak érdekében, hogy szűnjön meg az erőszak. Az idősek imáikkal megvédhetik a világot, ezért fohászaitokba ajánlom az egyházat és a világ békéjét. A pápa szeretettel van irántatok és számít mindnyájatokra” – mondta a Szentatya, majd Szűz Mária oltalmába ajánlotta az idősek otthonának közösségét és apostoli áldását adta rájuk.

Az idős pápa végül ezekkel a szavakkal búcsúzott: „Megfiatalodva és megerősödve térek haza erről a látogatásról”.

Forrás: Vatikáni Rádió; santegidio.org

Magyar Kurír